KonjunkturNyt for uge 8

24-02-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Fortsat lav forbrugertillid i februar

 • Stigning i bekæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke i 4. kvartal ifølge Arbejdskraftundersøgelsen

 • Antallet af lønmodtagere steg med 1.800 i december

 • Omtrent uændrede konjnkturbarometre igen i februar

 • Stigning i detailsalget i januar

 • Faldet i antallet af ledige stillinger fortsætter i 4. kvartal

 • Yderligere nøgletal fra uge 6 og 7, herunder ny EU-prognose, BNP-indikator for 4. kvartal 2022, lønstigningstakt for 4. kvartal 2022 m.fl.    

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Inflationen faldt med 0,6 pct.-point i januar

 • Tyskland: Negativ BNP-vækst i 4. kvartal 2022 på -0,4 pct. samt stigning i inflationen i januar

 • Storbritannien: Erhvervstilliden steg i februar

 • USA: Salget af eksisterende boliger fortsætter med at falde

 • USA: BNP-vækst i 4. kvartal 2022 på 0,7 pct. 

 • Japan: Inflationen stiger fortsat

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • De lange renter var stort set uændrede den seneste uge

 • Lille tilbagegang på de internationale aktiemarkeder