KonjunkturNyt for uge 35

01-09-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Fremgang på 0,3 pct. i 2. kvartal 2023 ifølge foreløbigt nationalregnskab

 • Stort fald i detailsalget i juli

 • Ledigheden steg i juli med 600 personer

 • Lønnen i den private sektor steg med 3,5 pct. i 2. kvartal 

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Uændret ledighed i juli og uændret inflation samt lille fald i kerneinflationen i august

 • USA: Positiv BNP-vækst i 2. kvartal 2023 og stigende huspriser i juni

 • Tyskland: Ledigheden steg for syvende måned i træk i august, og både inflation og kerneinflation var omtrent uændrede

 • Storbritannien: Lille opjustering af erhvervstilliden for august ved den endelige opgørelse

 • Sverige: Negativ kvartalsvis BNP-vækst i 2. kvartal 2023. Lille stigning i detailsalget i juli og fald i erhverstilliden inden for fremstilling i august

 • Norge: Markant fald i erhvervstilliden i august efter rekordstor stigning i juli

 • Kina: Lille stigning i ervhvervstilliden inden for fremstilling i august

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Fremgang for centrale internationale aktieindeks

 • Tilbagegang for det danske OMXC25-indeks.