KonjunkturNyt for uge 36

08-09-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Medicinalindustrien bag stort fald i industriproduktionen i juli

 • Fald i antallet af konkurser i august

 • Modsatrettede udviklinger gav lille eksportvækst i juli

 • Rekordfå modtagere af kontanthjælpsydelser i løbet af 2. kvartal

 • Fald i tilgangen af nye biler i august

Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Lille opjustering af BNP-vækst i 2. kvartal, fald i detailsalget i juli samt fald i erhvervstilliden i august

 • USA: Stigning i erhvervstilliden i august

 • Tyskland: Fald i industriproduktionen i juli

 • Storbritannien: Fald i erhvervstilliden i august

 • Sverige: Stigning i industriproduktionen i juli

 • Japan: BNP-vækst nedjusteret for 2. kvartal 2023, uændret erhvervstillid inden for fremstilling i august samt mindre stigning i erhvervstilliden inden for service i august

 • Kina: Stigning i erhvervstilliden inden for fremstilling samt fald i erhvervstilliden inden for service i august

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Betydelige stigninger i renten på 10-årige statsobligationer den seneste uge

 • Generel tilbagegang på aktiemarkedet

 • Fortsat stigende tendens i olieprisen