KonjunkturNyt for uge 38

22-09-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Danmark havde den laveste inflation sammenlignet
  med lande i euroområdet i august
 • Lille fald i antallet af offentligt forsørgede i 2. kvartal
 • Ny prognoseopdatering fra OECD: Fortsat svage
  vækstudsigter på trods af et stærkere end forventet
  første halvår i 2023
 • Nationalbanken: Fortsat højt inflationspres
 • Svag vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen i juli
 • Nyt fald i forbrugertilliden i september
 • Konjunkturbarometrene faldt en anelse i september
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Forbrugertilliden og erhvervstilliden
  faldt i september
 • Tyskland: Erhvervstilliden steg i september
 • Storbritannien: Inflationen faldt i juli, og detailsalget
  steg i august. Erhvervstilliden steg inden for
  fremstilling, mens den faldt inden for service i
  september
 • Sverige: Ledigheden steg, og beskæftigelsen faldt i
  august
 • USA: Antallet af påbegyndte boligbyggerier og
  hussalget af eksisterende boliger faldt i august, mens
  antallet af byggetilladelser steg
 • Japan: Lille fald i inflationen i august og faldende
  erhvervstillid i september
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i Federal Reserve, Bank of England,
  Bank of Japan, Sveriges Riksbank og Norges Bank
 • Betydelige stigninger i renten på 10-årige
  statsobligationer den seneste uge