KonjunkturNyt for uge 39

29-09-2023
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • BNP faldt 0,3 pct. i 2. kvartal 2023 ifølge revideret nationalregnskab
 • Svag udlånsvækst til erhverv i august
 • Stigning i detailsalget i august
 • Ledigheden steg i august med 500 personer
 • Fremgang i priser på ejerlejligheder og huse i 2. kvartal
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Verden: Verdenshandlen faldt i juli
 • Euroområdet: Udlån til private steg i august, og inflationen faldt i september
 • USA: Huspriserne steg i juli, mens salget af nye boliger faldt i august
 • Tyskland: Detailsalget og inflationen faldt i august. Der var en lille stigning i ledigheden og et lille fald i forbrugertilliden i september
 • Storbritannien: Den årlige BNP-vækst for 2. kvartal blev opjusteret
 • Sverige: Stigning i detailsalget i august
 • Norge: Beskæftigelsen og AKU-ledigheden steg i juli, mens detailsalget faldt i august
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stigninger i renterne på tiårige statsobligationer
 • Tilbagegang på de internationale aktiemarkeder
 • Svækkelse af det effektive kronekursindeks