KonjunkturNyt for uge 7 og 8

23-02-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Kraftig vækst i BNP på 2,0 pct. i 4. kvartal 2023 ifølge foreløbigt nationalregnskab
 • Stigning i inflationen til 1,2 pct. i januar
 • Fortsat svagt stigende ledighed i januar ifølge indikatoren
 • Stort fald i antallet af nye biler i januar
 • Fortsat stigning i international arbejdskraft i december
 • Lønstigningstakt på 4,9 pct. i 4. kvartal 2023
 • Betydelig stigning i varslede afskedigelser i januar
 • Fremgang i firmaernes salg ekskl. energi i december
 • Fortsat vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen i december
 • Lille stigning i forbrugertilliden i februar
 • Kun små bevægelser i konjunkturbarometre i februar
 • Stigning i beskæftigelsen i 4. kvartal ifølge Arbejdskraftundersøgelsen
 • Ny EU-prognose: Nedjusterede forventninger til vækst i både BNP og forbrugerpriser
 • Stigning i antal ledige i stillinger i januar
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Verden: Stigning i verdenshandlen i december
 • Euroområdet: Uændret BNP-vækst i den reviderede opgørelse for 4. kvartal, stigning i industriproduktionen i december, stigning i forbrugertilliden, modsatrettede bevægelser i erhvervstilliden samt uændret inflation i februar
 • USA: Fald i inflationen, industriproduktionen og boligbyggerier, stigning i boligsalget i januar samt stigning i forbrugertilliden i februar
 • Tyskland: Fald i BNP i 4. kvartal og modsatrettede bevægelser i erhvervstilliden i februar
 • Storbritannien: Fald i BNP i 4. kvartal, fald i ledighed enog stigning i industriproduktionen i december, uændret inflation og stigning i detailsalget i januar samt stigning i erhvervstilliden i februar
 • Sverige: Uændret ledighed og stigning i forbrugerpris inflationen i januar
 • Japan: Stor nedrevision af BNP-væksten for 4. kvartal samt stigning i erhvervstilliden for februar
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stigning i renten på 10-årige statsobligationer
 • Stigning i centrale aktieindeks
 • Stort fald i prisen på naturgas