KonjunkturNyt for uge 26

28-06-2024
Konjunktur

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

Ikon men

Danske nøgletal

 • Lidt højere BNP-vækst i 2020-2023 ifølge reviderede tal
 • Betydelig tilbagegang i BNP i 1. kvartal ifølge revideret nationalregnskab 
 • Lille stigning i detailsalget i maj
 • Prisfald på enfamiliehuse og ejerlejligheder i 1. kvartal 2024
 • Husholdningernes indlån i pengeinstitutterne steg i maj
 • Ledigheden steg i maj
Ikon statistik

Internationale nøgletal

 • Verden: Verdenshandlen steg i april

 • Euroområdet: Udlån til private steg i maj

 • Tyskland: Erhvervstilliden faldt i juni, mens ledigheden steg

 • USA: Antallet af byggetilladelser faldt i april. I samme periode steg boligpriserne. Boligsalget faldt i maj, mens industriproduktionen steg

 • Storbritannien: Lille opjustering i den reviderede BNP-vækst for 1. kvartal

 • Sverige: Detailsalget steg i maj

 • Norge: Ledigheden steg i april og detailsalget steg i maj

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i Riksbanken

 • Renterne på 10-årige statsobligationer steg

 • Modsatrettede bevægelser på aktiemarkederne