Økonomiministeriet udgiver Fordeling og incitamenter 2023

07-02-2024
Nyhed

Dansk økonomi kom godt igennem coronapandemien. Befolkningens indkomster og formuer voksede, og der er ikke tegn på, at de økonomiske forskelle blev markant større. Det viser den nye udgave af Fordeling og incitamenter.

Forside til Fordeling og incitamenter 2023

Fordeling og incitamenter 2023 giver en status på udviklingen i befolkningens indkomster og nettoformuer i perioden fra 2019 til 2021. En periode præget af coronapandemien, hvor der fra politisk side blev gennemført en række midlertidige initiativer, som havde til formål at stimulere den samlede efterspørgsel i samfundet og holde hånden under virksomheder og arbejdspladser. Det var også en periode, hvor fremgang på aktiemarkederne og stigende boligpriser bidrog til vækst i indkomster og nettoformuer.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

I Danmark har vi både høj velstand og et stærkt velfærdssamfund. Det er blandt andet resultatet af, at skiftende regeringer har ført en ansvarlig økonomisk politik og gennemført reformer, der har bidraget til at styrke økonomien og udvikle den danske samfundsmodel. Det drager vi stor fordel af, når en krise som fx coronapandemien rammer. Derfor skal vi også fortsætte med at gennemføre reformer, som udvikler og styrker Danmark og dansk økonomi.

Publikationen sætter også fokus på de økonomiske incitamenter til beskæftigelse, der siden 2005 er styrket gradvist som følge af reformer af både ydelses- og skattesystemet. Herudover sætter publikationen fokus på den sociale mobilitet, som er forholdsvis høj på tværs af landet, men hvor der er forskelle mellem geografiske områder med forskellig socioøkonomisk sammensætning af beboerne, fx med hensyn til indkomstniveau, arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesniveau.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

Regeringen har fokus på nye tiltag, der kan styrke den økonomiske vækst, skabe nye arbejdspladser i hele landet og sikre, at det i endnu høje-re grad kan betale sig at arbejde. Vi ønsker at skabe et samfund, der giver alle danskere de bedst mulige forudsætninger for at forsørge sig selv og deres familier og udfolde deres fulde potentiale. Det handler ikke mindst om at sikre, at børn, der vokser op i socialt udsatte familier, får bedre muligheder for at få en god fremtid – og det gør vi allerbedst ved at skabe bedre mulighed for, at forældrene kan forsørge sig selv.


Du kan læse publikationen ved at klikke her.